• Nederländsk kvalitetsdesign
  • Energisnålt & hållbart
  • Enkelt & flexibelt
  • 5 års garanti
Mer information

Service

Vanliga frågor

Alla frågor

Kan jag ansluta in-lite-utomhuslampor till en 220-voltskabel eller till elnätet?

I vissa fall, men bara om det anges explicit att du kan ansluta belysningen till 220 eller 230 volt. Vi hänvisar till installationsråden som anges vid respektive produkt i produktöversikten eller bruksanvisningen.

Kan jag använda en LED-lampa i armaturen för halogen- eller glödlampor?

Nej, det går inte. Armaturens konstruktion är inte lämpad för en LED-ljuskälla.

Kan jag förlänga kabeln till ljussensorn?

Ja, det går bra. Det finns speciella förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter.  Vi rekommenderar att förlänga max 3 meter och med så få förlängningskablar som möjligt. Titta också på den här filmen

Kan jag göra anspråk på garantin om jag inte något inköpsbevis eller kvitto?

Du har 5 års garanti på dina produkter från in-lite. För att kunna göra anspråk på garantin måste du ha ett inköpsbevis. Om du inte har det (längre), kan du be din återförsäljare eller trädgårdsmästare att ordna med (en kopia på) ett kvitto på beträffande köp.

Kan jag montera in er belysning i stenläggning eller träkonstruktioner?

Ja, en del av vårt sortiment av markspotlights kan monteras in i stenläggning och/eller trä. Hur man gör, kan du läsa i installationstipsen för respektive markspotlight samt i bruksanvisningen.

Titta på vårt urval av markspotlights som passar till betong och natursten

Titta på vårt urval av markspotlights som passar till träkonstruktioner

Kan jag också använda en egen transformator eller 12-voltskabel?

Nej, det går inte. LED-elektroniken är känslig för störningar i systemet. Vi vill påminna dig om att garantin förfaller om du ansluter belysning till andra system än in-lites. Vi kan då inte längre garantera kvaliteten på våra produkter.

Kan jag också installera transformatorn utomhus?

Ja, alla transformatorer kan användas utomhus. Men vid installationen måste du ta hänsyn till ett par saker. Gå till sidan Installationstips och läs bruksanvisningen till respektive transformator.

Kan man köra över in-lites markspotlights?

Ett antal av våra inmonterade armaturer kan användas på till exempel en uppfart. Titta i vår produktöversikt efter markspotlights som kan köras över.

Måste jag först göra en belysningsplan?

Du måste inte, men det är förståndigt. Med en belysningsplan hamnar belysningen på rätt plats. En genomtänkt plan gör valet av armaturer enklare och du kan snabbt och enkelt räkna ut vilka tekniska anordningar som behövs. Väl börjat är hälften gjort! I vår blogg kan du läsa hur man gör en belysningsplan.

Måste jag skydda kabelkopplingen mot vatten?

Nej, det behövs inte. Easy-lock-kopplingen kan utan problem placeras på eller under marken. Tack vare ett speciellt gel skyddas kopplingen mot fukt och annan påverkan utifrån. Läs mer om det på sidan Installationstips.

Måste jag slå på belysningen manuellt varje kväll?

Det kan du göra, men det behövs inte. Våra transformatorer är utrustade med en ljussensor som gör att belysningen tänds automatiskt när det blir mörkt. Läs mer på sidan Installationstips eller i bruksanvisningen till transformatorn.

Min belysning blinkar, vad kan jag göra åt det?

Om din belysning blinkar, helt eller delvis, kan de bero på olika saker. 

En specifik lampa blinkar
Om en enstaka lampa blinkar beror det antagligen på att anslutningen med kabeln (Easy-Lock) inte är bra. Vrid loss Easy-Lock, rengör den och sätt tillbaka den på kabeln. För att se hur man gör, titta på den här filmen. Om det inte ger önskat resultat, byt ut Easy-Lock. Du kan beställa en Easy-Lock gratis från vår kundtjänst eller hämta en hos din in-lite återförsäljare. 

Alla lampor blinkar
Om alla anslutna lampor blinkar får transformatorn antagligen inte tillräckligt med ström. Sätt kontakten till transformatorn i ett annat eluttag (inte samma grenuttag) och kontrollera om det hjälper. 
Om det inte har önskat resultat, ta ut kontakten till transformatorn ur eluttaget och kontrollera om kabeln är ansluten korrekt till transformatorn. Kontrollera om kabelskorna sitter fast ordentligt under skruvarna. 

En ”sidogren” av belysningen blinkar
Blinkar bara en viss ”sidogren” av belysningen beror det högst sannolikt på ett problem med kabelkopplingen (CC-2) som denna del är ansluten till huvudkabeln med. Lossa denna CC-2, rengör den och sätt tillbaka den på kabeln. För att se hur man gör, titta på den här filmen. Om det inte har önskat resultat, byt ut CC-2 mot en ny kabelkoppling. En CC-2 kan du köpa hos din in-lite-dealer.  
Behöver du råd eller är problemet inte löst? Ta då kontakt med din in-lite återförsäljare eller vår kundtjänst.
 

Finns din fråga inte med?

Kan du inte hitta svaret på din fråga? Ta då kontakt med oss!

Kontakt