• Nederländsk kvalitetsdesign
  • Energisnålt & hållbart
  • Enkelt & flexibelt
  • 5 års garanti
Mer information

Service

Vanliga frågor

Alla frågor

Hur gör man en belysningsplan?

I vår blogg kan du läsa hur man gör en belysningsplan.

Hur gör man en kabelplan?

I vår blogg kan du läsa hur man gör en kabelplan.

Hur installerar man en markspotlight?

Titta på följande filmer:

För specifika instruktioner, använd alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkteni fråga.

Hur installerar man en stående lampa?

I den här filmen kan du se hur man installerar en stående lampa. För specifika instruktioner, använd alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkteni fråga.

Hur installerar man en utomhusspotlight?

I den här filmenbruksanvisningen. På sidan Installationstips finns fler filmer om hur man anlägger vårt system.

Hur installerar man en vägglampa?

I den här filmen kan du se hur man installerar en vägglampa. För specifika instruktioner, använd alltid bruksanvisningen eller monteringsråden som hör till produkten i fråga. På sidan Installationstips kan du ser hur man anlägger vårt system.

Hur installerar man transformatorn?

På vår sida Installationstips kan du se hur man installerar transformatorn. Du kan också läsa bruksanvisningen till respektive transformator.

Hur kan man göra anspråk på garantin?

Information om det hittar du på sidan garanti & reparationer. Vi rekommenderar att du alltid registrerar ditt köp hos oss. Då kan vi snabbt hjälpa dig om det skulle behövas.

Hur kan man placera en in-lite utomhuslampa längre bort från 12-voltskabeln?

Det finns speciella förlängningskablar som man kan förlänga avståndet mellan armaturen och kabeln med. Titta på filmen ”använda förlängningskabel” eller gå till sidan Installationstips.

Hur lång är den garanterade livslängden för LED-belysningen?

In-lite ger 5 års garanti på sina armaturer. Men vi kan dock inte garantera ett visst antal drifttimmar. Tillverkaren av de LED-lampor vi använder i våra armaturer anger en livslängd på ca 25.000 timmar. Tillverkarens uppgifter baseras på en idealisk situation utan någon form av belastning. Det går inte att jämföra med de omständigheter som en armatur med LED-ljuskälla utsätts för i praktiken. Faktorer såsom väder och vind, felaktig montering och spänningsfluktuationer i elnätet kan påverka livslängden negativt. Mer information om vår garanti hittar du på sidan Garanti & reparationer.

Hur lång är kabeln till armaturen?

Nästan alla våra armaturer har en kabel på 60 cm, mätt från armaturen till Easy-lock. Om armaturen har en avvikande längd, anges detta i installationsråden. Vi hänvisar till installationsråden som anges vid respektive produkt i produktöversikten eller bruksanvisningen. Det finns speciella förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter som man kan förlänga avståndet mellan armaturen och kabeln med. Läs mer i bruksanvisningen till kabeln eller gå till sidan om ”ansluta belysning”.

Hur många lampor kan man ansluta till en transformator?

Det beror på effekten (i watt) på transformatorn och på effekten (i VA) lamporna som du vill ansluta. Mer information hittar du på sidan Installationstips och i vår blogg om kabelplanen.

Finns din fråga inte med?

Kan du inte hitta svaret på din fråga? Ta då kontakt med oss!

Kontakt