• Nederländsk kvalitetsdesign
  • Energisnålt & hållbart
  • Enkelt & flexibelt
  • 5 års garanti
Mer information

Service

Vanliga frågor

System

Är det svårt att anlägga in-lite-trädgårdsbelysning?

För att anlägga in-lite-trädgårdsbelysning behöver du inga tekniska specialkunskaper. För mer information om vårt system, titta på sidan in-lites 12-voltssystem och sidan Installationstips.

Är in-lites 12-voltssystem helt säkert?

Ja, vårt system är absolut säkert. Även med lekande barn eller grävande husdjur. Fler fördelar hittar du på sidan in-lites 12-voltssystem.

Är min trädgårdsbelysning tänd hela natten?

Det kan den vara, men det är inget måste. Med timern på transformatorn kan du ställa in hur länge belysningen ska vara tänd. Titta på filmen ”Ställa in transformatorn”  eller läs bruksanvisningen till transformatorn.

Finns det också in-lite-utomhuslampor med sensor?

Våra transformatorer är utrustade med en ljussensor som gör att belysningen tänds automatiskt när det blir mörkt. Läs mer på sidan Installationstips eller i bruksanvisningen till transformatorn.

Ger 12-voltsbelysning mindre starkt ljus är 230-voltsbelysning?

Nej, det är ett missförstånd. Utomhuslampans ljuskälla (LED, halogen, glödlampa) och effekt (antalet watt) är avgörande för ljusstyrkan. Här kan du läsa allt om fördelarna med trädgårdbelysning som baserar sig på 12 volt.

Hur ansluter man belysningen till 12-voltskabeln?

in-lite-belysning ansluter man till lågspänningskabeln med hjälp av in-lites kopplingsdelar Easy-Lock och mini-connector. På sidan Installationstips finns ett antal praktiska filmer om hur man ansluter vårt system. För specifika installationsinstruktioner, använd alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkten i fråga.

Hur ansluter man en in-lite-kabel till transformatorerna HUB-50 och HUB-100?

In-lite-kabeln kan enkelt anslutas till HUB-50 och HUB-100. Klipp upp kabeln ett par centimeter i ena änden. Du har nu två trådar bredvid varandra. Skala av cirka 8 mm av varje ände med hjälp av en skaltång. Vrid ihop koppartrådarna så att inga lösa ändar sticker ut. Klicka upp Easy-Connect-klämman på kabelingången och lägg i en av kabeländarna. Klicka fast kabeln genom att trycka ned Easy-Connect-klämman. Kontrollera om kabeln sitter fast ordentligt genom att dra försiktigt i den. Gör likadant med den andra änden. Om så önskas kan man ansluta ännu en extra kabel till transformatorn. Båda kablarna styrs gemensamt av transformatorn. Läs bruksanvisningen för en utförlig instruktion.

Observera! Har du köpt en in-lite-kabel som har förmonterade kabelskor och vill du ansluta den till HUB-50 eller HUB-100? Klipp av kabelskorna helt och hållet och skala kabeln enligt ovanstående beskrivning eller läs bruksanvisningen till transformatorn.

Hur gör man en kabelplan?

I vår blogg kan du läsa hur man gör en kabelplan.

Hur installerar man transformatorn?

På vår sida Installationstips kan du se hur man installerar transformatorn. Du kan också läsa bruksanvisningen till respektive transformator.

Hur lång är den garanterade livslängden för LED-belysningen?

In-lite ger 5 års garanti på sina armaturer. Men vi kan dock inte garantera ett visst antal drifttimmar. Tillverkaren av de LED-lampor vi använder i våra armaturer anger en livslängd på ca 25.000 timmar. Tillverkarens uppgifter baseras på en idealisk situation utan någon form av belastning. Det går inte att jämföra med de omständigheter som en armatur med LED-ljuskälla utsätts för i praktiken. Faktorer såsom väder och vind, felaktig montering och spänningsfluktuationer i elnätet kan påverka livslängden negativt. Mer information om vår garanti hittar du på sidan Garanti & reparationer.

Hur många lampor kan man ansluta till en transformator?

Det beror på effekten (i watt) på transformatorn och på effekten (i VA) lamporna som du vill ansluta. Mer information hittar du på sidan Installationstips och i vår blogg om kabelplanen.

Hur ställer man in timern på transformatorn?

För svaret på denna fråga, se bruksanvisningen till transformatorn eller titta på den här filmen. För mer anläggningstips, gå till sidan Installationstips.

Hur vet jag vilken typ av transformator jag ska köpa?

Det beror på armaturernas totala installationsvärde (VA-värde). Se din belysningsplan. Transformatorn måste ha tillräcklig effekt för att kunna styra belysningen. För mer information, ta en titt på vår blogg om transformatorn. 

Jag har halogenbelysning från in-lite i trädgården. Kan jag kombinera det med LED-belysning?

Ja, alla armaturer från in-lite, från LED till halogen, kan kombineras. För bästa möjliga ljusstyrka, ta hänsyn till transformatorns maxbelastning och kablarnas maxlängd. Läs mer på sidan Installationstips och i bruksanvisningen till våra transformatorer och kablar.

Jag ska installera min trädgårdsbelysning från in-lite själv, var ska jag börja?

Titta först på sidan om in-lites 12-voltssystem. Sedan rekommenderar vi att du tittar på filmerna på sidan Installationstips. För specifika installationsinstruktioner, använd alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkten i fråga.

Jag vill inte anlägga in-lite-systemet själv. Vem kan göra det åt mig?

Du kan få hjälp via våra försäljningsställen. De kan hjälpa dig själva eller hänvisa till en kunnig trädgårdsmästare.

Kan jag ansluta en dimmer till mitt in-lite-system?

Du kan bara ansluta en dimmer om det uttryckligen anges i specifikationerna till utomhuslampan. Här visas alla dimbara lampor i vårt sortiment.

Kan jag ansluta in-lite-utomhuslampor till en 220-voltskabel eller till elnätet?

I vissa fall, men bara om det anges explicit att du kan ansluta belysningen till 220 eller 230 volt. Vi hänvisar till installationsråden som anges vid respektive produkt i produktöversikten eller bruksanvisningen.

Kan jag förlänga kabeln till ljussensorn?

Ja, det går bra. Det finns speciella förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter.  Vi rekommenderar att förlänga max 3 meter och med så få förlängningskablar som möjligt. Titta också på den här filmen

Kan jag också använda en egen transformator eller 12-voltskabel?

Nej, det går inte. LED-elektroniken är känslig för störningar i systemet. Vi vill påminna dig om att garantin förfaller om du ansluter belysning till andra system än in-lites. Vi kan då inte längre garantera kvaliteten på våra produkter.

Kan jag också installera transformatorn utomhus?

Ja, alla transformatorer kan användas utomhus. Men vid installationen måste du ta hänsyn till ett par saker. Gå till sidan Installationstips och läs bruksanvisningen till respektive transformator.

Måste jag skydda kabelkopplingen mot vatten?

Nej, det behövs inte. Easy-lock-kopplingen kan utan problem placeras på eller under marken. Tack vare ett speciellt gel skyddas kopplingen mot fukt och annan påverkan utifrån. Läs mer om det på sidan Installationstips.

Måste jag slå på belysningen manuellt varje kväll?

Det kan du göra, men det behövs inte. Våra transformatorer är utrustade med en ljussensor som gör att belysningen tänds automatiskt när det blir mörkt. Läs mer på sidan Installationstips eller i bruksanvisningen till transformatorn.

Var kan jag skaffa en ny Easy-Lock?

Easy-Locks kan du köpa via din återförsäljare.  Om delen du söker inte finns på lager, kan återförsäljaren beställa den från oss.

Vilka är fördelarna med trädgårdsbelysning som baseras på 12 volt?

Trädgårdsbelysning som baseras på 12 volts lågspänning kan du enkelt och säkert installera själv. Läs mer om det på sidan 12-voltsutomhusbelysning.