• Nederländsk kvalitetsdesign
  • Energisnålt & hållbart
  • Enkelt & flexibelt
  • 5 års garanti
Mer information

Service

Vanliga frågor

Installation

Är det svårt att anlägga in-lite-trädgårdsbelysning?

För att anlägga in-lite-trädgårdsbelysning behöver du inga tekniska specialkunskaper. För mer information om vårt system, titta på sidan in-lites 12-voltssystem och sidan Installationstips.

Är in-lites utomhuslampor vattentäta?

Alla armaturer från in-lite lämpar sig för utomhusbruk. Våra armaturer med LED-ljuskällor är vattenbeständiga produktens IP-värde), men är inte konstruerade för permanent placering under vatten. Använd vår undervattenspotlight.

Hur ansluter man belysningen till 12-voltskabeln?

in-lite-belysning ansluter man till lågspänningskabeln med hjälp av in-lites kopplingsdelar Easy-Lock och mini-connector. På sidan Installationstips finns ett antal praktiska filmer om hur man ansluter vårt system. För specifika installationsinstruktioner, använd alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkten i fråga.

Hur ansluter man en in-lite-kabel till transformatorerna HUB-50 och HUB-100?

In-lite-kabeln kan enkelt anslutas till HUB-50 och HUB-100. Klipp upp kabeln ett par centimeter i ena änden. Du har nu två trådar bredvid varandra. Skala av cirka 8 mm av varje ände med hjälp av en skaltång. Vrid ihop koppartrådarna så att inga lösa ändar sticker ut. Klicka upp Easy-Connect-klämman på kabelingången och lägg i en av kabeländarna. Klicka fast kabeln genom att trycka ned Easy-Connect-klämman. Kontrollera om kabeln sitter fast ordentligt genom att dra försiktigt i den. Gör likadant med den andra änden. Om så önskas kan man ansluta ännu en extra kabel till transformatorn. Båda kablarna styrs gemensamt av transformatorn. Läs bruksanvisningen för en utförlig instruktion.

Observera! Har du köpt en in-lite-kabel som har förmonterade kabelskor och vill du ansluta den till HUB-50 eller HUB-100? Klipp av kabelskorna helt och hållet och skala kabeln enligt ovanstående beskrivning eller läs bruksanvisningen till transformatorn.

Hur installerar man en markspotlight?

Titta på följande filmer:

För specifika instruktioner, använd alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkteni fråga.

Hur installerar man en stående lampa?

I den här filmen kan du se hur man installerar en stående lampa. För specifika instruktioner, använd alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkteni fråga.

Hur installerar man en utomhusspotlight?

I den här filmenbruksanvisningen. På sidan Installationstips finns fler filmer om hur man anlägger vårt system.

Hur installerar man en vägglampa?

I den här filmen kan du se hur man installerar en vägglampa. För specifika instruktioner, använd alltid bruksanvisningen eller monteringsråden som hör till produkten i fråga. På sidan Installationstips kan du ser hur man anlägger vårt system.

Hur installerar man transformatorn?

På vår sida Installationstips kan du se hur man installerar transformatorn. Du kan också läsa bruksanvisningen till respektive transformator.

Hur kan man placera en in-lite utomhuslampa längre bort från 12-voltskabeln?

Det finns speciella förlängningskablar som man kan förlänga avståndet mellan armaturen och kabeln med. Titta på filmen ”använda förlängningskabel” eller gå till sidan Installationstips.

Hur lång är kabeln till armaturen?

Nästan alla våra armaturer har en kabel på 60 cm, mätt från armaturen till Easy-lock. Om armaturen har en avvikande längd, anges detta i installationsråden. Vi hänvisar till installationsråden som anges vid respektive produkt i produktöversikten eller bruksanvisningen. Det finns speciella förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter som man kan förlänga avståndet mellan armaturen och kabeln med. Läs mer i bruksanvisningen till kabeln eller gå till sidan om ”ansluta belysning”.

Hur många lampor kan man ansluta till en transformator?

Det beror på effekten (i watt) på transformatorn och på effekten (i VA) lamporna som du vill ansluta. Mer information hittar du på sidan Installationstips och i vår blogg om kabelplanen.

Hur ställer man in timern på transformatorn?

För svaret på denna fråga, se bruksanvisningen till transformatorn eller titta på den här filmen. För mer anläggningstips, gå till sidan Installationstips.

Jag har halogenbelysning från in-lite i trädgården. Kan jag kombinera det med LED-belysning?

Ja, alla armaturer från in-lite, från LED till halogen, kan kombineras. För bästa möjliga ljusstyrka, ta hänsyn till transformatorns maxbelastning och kablarnas maxlängd. Läs mer på sidan Installationstips och i bruksanvisningen till våra transformatorer och kablar.

Jag har redan belysning från in-lite. Kan jag lägga till armaturer?

Ja, det går bra. Du kan lägga till armaturer på en befintlig kabelplan eller utöka kabelplanen. Men glöm inte kontrollera den maximala belastningen för transformatorn och kabeln. För mer information, gå till sidan Installationstips.

Jag ska installera min trädgårdsbelysning från in-lite själv, var ska jag börja?

Titta först på sidan om in-lites 12-voltssystem. Sedan rekommenderar vi att du tittar på filmerna på sidan Installationstips. För specifika installationsinstruktioner, använd alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkten i fråga.

Jag vill inte anlägga in-lite-systemet själv. Vem kan göra det åt mig?

Du kan få hjälp via våra försäljningsställen. De kan hjälpa dig själva eller hänvisa till en kunnig trädgårdsmästare.

Kan alla in-lite-transformatorer och kablar kombineras med varandra?

Ja, med undantag av vår mini transformator. Vi rekommenderar att använda en sorts kabel i trädgården, även om du vill installera flera transformatorer (d.v.s. göra flera kabelplaner för en och samma trädgård). På så sätt förhindrar man misstag som kan leda till att systemet inte fungerar väl.

Kan jag ansluta en dimmer till mitt in-lite-system?

Du kan bara ansluta en dimmer om det uttryckligen anges i specifikationerna till utomhuslampan. Här visas alla dimbara lampor i vårt sortiment.

Kan jag ansluta in-lite-utomhuslampor till en 220-voltskabel eller till elnätet?

I vissa fall, men bara om det anges explicit att du kan ansluta belysningen till 220 eller 230 volt. Vi hänvisar till installationsråden som anges vid respektive produkt i produktöversikten eller bruksanvisningen.

Kan jag montera in er belysning i stenläggning eller träkonstruktioner?

Ja, en del av vårt sortiment av markspotlights kan monteras in i stenläggning och/eller trä. Hur man gör, kan du läsa i installationstipsen för respektive markspotlight samt i bruksanvisningen.

Titta på vårt urval av markspotlights som passar till betong och natursten

Titta på vårt urval av markspotlights som passar till träkonstruktioner

Kan jag också använda en egen transformator eller 12-voltskabel?

Nej, det går inte. LED-elektroniken är känslig för störningar i systemet. Vi vill påminna dig om att garantin förfaller om du ansluter belysning till andra system än in-lites. Vi kan då inte längre garantera kvaliteten på våra produkter.

Kan jag också installera transformatorn utomhus?

Ja, alla transformatorer kan användas utomhus. Men vid installationen måste du ta hänsyn till ett par saker. Gå till sidan Installationstips och läs bruksanvisningen till respektive transformator.

Kan man köra över in-lites markspotlights?

Ett antal av våra inmonterade armaturer kan användas på till exempel en uppfart. Titta i vår produktöversikt efter markspotlights som kan köras över.

Måste jag först göra en belysningsplan?

Du måste inte, men det är förståndigt. Med en belysningsplan hamnar belysningen på rätt plats. En genomtänkt plan gör valet av armaturer enklare och du kan snabbt och enkelt räkna ut vilka tekniska anordningar som behövs. Väl börjat är hälften gjort! I vår blogg kan du läsa hur man gör en belysningsplan.

Måste jag skydda kabelkopplingen mot vatten?

Nej, det behövs inte. Easy-lock-kopplingen kan utan problem placeras på eller under marken. Tack vare ett speciellt gel skyddas kopplingen mot fukt och annan påverkan utifrån. Läs mer om det på sidan Installationstips.

Måste jag slå på belysningen manuellt varje kväll?

Det kan du göra, men det behövs inte. Våra transformatorer är utrustade med en ljussensor som gör att belysningen tänds automatiskt när det blir mörkt. Läs mer på sidan Installationstips eller i bruksanvisningen till transformatorn.

Vad ska jag göra om en viss utomhuslampa inte lyser?

Kontrollera om belysningen är korrekt ansluten till lågspänningskabeln. Se sidan Installationstips, de monteringsråd som hör till respektive produkt och bruksanvisningen. Testa sedan Easy-Lock-kopplingen genom att byta ut den mot en Easy-Lock från en annan (fungerande) lampa. När det gäller armaturer med en glödlampa eller halogenlampa kan man också kontrollera ljuskällan genom att byta ut den. Fungerar det fortfarande inte? Ta då kontakt med din trädgårdsmästare eller återförsäljare. De kan leverera en ny Easy-Lock.

Vad ska jag göra om min trädgårdsbelysning inte tänds, oberoende av vilket program som står inställt på transformatorn?

Kontrollera om transformatorn har anslutits på rätt sätt. Se sidan Installationstips och bruksanvisningen. Om transformatorn är korrekt ansluten, kontrollera om strömmen har brutits (se den röda återställningsknappen på undersidan av transformatorn). Knappen ska vara intryckt. Om knappen inte är intryckt, har transformatorn antagligen överbelastats. Tryck in knappen för att återställa transformatorn. Lyckas du inte, ta kontakt med ett av våra försäljningsställen.

Vad ska jag göra om mina utomhuslampor inte tänds när det blir mörkt?

Kontrollera följande:

  1. Har ljussensorn monterats på rätt sätt? Titta på filmen Installera transformator & ljussensor.
  2. Är knappen på transformatorn inställd på program ”DUSK TO DAWN (D/D)” eller timer (antal timmar)?
  3. Störs ljussensorn kanske av konstgjort ljus? Det är lätt att kontrollera genom att täcka över ljussensorn med en mörk tygbit. Efter ett par sekunder ska belysningen tändas. Om belysningen tänds, flytta då ljussensorn så att den inte är inom räckhåll för det konstgjorda ljuset.
  4. Har kabeln till ljussensorn förlängts? Kontrollera att det har gjorts på rätt sätt. Titta på filmen om att förlänga ljussensorn.

Om belysningen inte släcks, trots att du har kontrollerat ovanstående punkter, då är antagligen ljussensorn trasig. Du kan köpa en separat ljussensor via återförsäljaren. Om återförsäljaren inte har den på lager, kan han/hon beställa den från oss.

Vad ska jag göra om mina utomhuslampor lyser längre än jag har ställt in på transformatorn?

Placera transformatorns ljussensor på en plats där den inte påverkas av konstljus, såsom gatubelysning eller billjus. Titta också på sidan Installationstips.

Vilka armaturer från in-lite kan jag använda under vatten, till exempel i en damm?

Använd bara vår speciella undervattenspotlight. Den är specialkonstruerad att användas permanent under vattnet. Tänk på att mini-connectorn alltid ska monteras ovanför vattnet och ta upp spotlighten vid risk för frost.