• Nederländsk kvalitetsdesign
 • Energisnålt & hållbart
 • Enkelt & flexibelt
 • 5 års garanti
Mer information

Service

Vanliga frågor

Hjälp

Det är kondens I min Utomhuslampa, är det skadligt?

Eftersom utomhuslampor står i trädgården året om, kan det hända att det bildas kondens på insidan av armaturen. Det är en naturlig process som uppstår när luftfuktigheten och temperaturen inuti lampan skiljer sig från luften utanför lampan. Det har inget att göra med hur vattentät armaturen är. In-lites utomhuslampor är konstruerade för att inte ta skada. Ljuskällan och elektroniken är helt skyddade mot fukt. Beroende på konstruktionen, kan det uppträda mer i vissa armaturer än andra. Det är inte farligt eller skadligt. När väderförhållandena ändras, försvinner kondensen av sig själv.

Hur kan man göra anspråk på garantin?

Information om det hittar du på sidan garanti & reparationer. Vi rekommenderar att du alltid registrerar ditt köp hos oss. Då kan vi snabbt hjälpa dig om det skulle behövas.

Jag har av misstag skadat kabeln, vad ska jag göra?

Huvudkabeln eller en ”grenkabel” har skadats

Om kärnan på huvudkabeln eller en sidokabel har skadats, är det bäst att kapa kabeln helt och hållet. Beroende på situationen, kan du sedan koppla ihop kabeldelarna igen med en kabelkoppling (CC-2) eller skarva med en extra bit kabel med hjälp av två kabelkopplingar. För att se hur man gör, titta på den här filmen. Kontrollera alltid hur stor effekt som ansluts till kabeln efter skadan. Efter 1 kabelkoppling kan man ha armaturer på max 50 watt. Har du anslutit lampor på mer än 50 watt, använd då en extra kabelkoppling. Om du har två kabelkopplingar får du ansluta max 100 watt belysning. På änden av kabeln fäster man täckpluggar.
 
Förlängningskabeln har skadats

Om förlängningskabeln har skadats, kan du enkelt byta ut den mot en ny. Förlängningskablar finns i olika längd. Du hittar dem i kategorin System (CBL EXT CRD).

Lampans kabel är skadad
Om kabeln som sitter fast på lampan är skadad, ta kontakt med vår kundtjänst för råd. 
 

Jag tror att ljussensorn till min transformator är trasig. Kan man köpa dem separat?

Ja, du kan köpa en ljussensor via våra återförsäljare. För att vara säker på att ljussensorn är trasig kan du kontrollera följande punkter:

 1. Har ljussensorn monterats på rätt sätt? Titta på filmen Installera transformator & ljussensor.
 2. Är knappen på transformatorn inställd på program ”DUSK TO DAWN (D/D)” eller timer (antal timmar)?
 3. Störs ljussensorn kanske av konstgjort ljus? Det är lätt att kontrollera genom att täcka över ljussensorn med en mörk tygbit. Efter ett par sekunder ska belysningen tändas. Om belysningen tänds, flytta då ljussensorn så att den inte är inom räckhåll för det konstgjorda ljuset.
 4. Har kabeln till ljussensorn förlängts? Kontrollera att det har gjorts på rätt sätt. Titta på filmen om att förlänga ljussensorn.

Om belysningen inte släcks, trots att du har kontrollerat ovanstående punkter, då är antagligen ljussensorn trasig. Du kan köpa en separat ljussensor via återförsäljare. Om återförsäljaren inte har den på lager, kan han/hon beställa den från oss.

Jag tror att min utomhuslampa har en trasig Easy-Lock. Vad ska jag göra?

Kontrollera först om belysningen har anslutits korrekt. Se sidan Installationstips. Testa sedan Easy-Lock-kopplingen genom att byta ut den mot en Easy-Lock från en annan (fungerande) lampa. När det gäller armaturer med en glödlampa eller halogenlampa kan man också kontrollera ljuskällan genom att byta ut den. Fungerar det fortfarande inte? Ta då kontakt med din trädgårdsmästare eller återförsäljare. De kan leverera en ny Easy-Lock.

Min belysning blinkar, vad kan jag göra åt det?

Om din belysning blinkar, helt eller delvis, kan de bero på olika saker. 

En specifik lampa blinkar
Om en enstaka lampa blinkar beror det antagligen på att anslutningen med kabeln (Easy-Lock) inte är bra. Vrid loss Easy-Lock, rengör den och sätt tillbaka den på kabeln. För att se hur man gör, titta på den här filmen. Om det inte ger önskat resultat, byt ut Easy-Lock. Du kan beställa en Easy-Lock gratis från vår kundtjänst eller hämta en hos din in-lite återförsäljare. 

Alla lampor blinkar
Om alla anslutna lampor blinkar får transformatorn antagligen inte tillräckligt med ström. Sätt kontakten till transformatorn i ett annat eluttag (inte samma grenuttag) och kontrollera om det hjälper. 
Om det inte har önskat resultat, ta ut kontakten till transformatorn ur eluttaget och kontrollera om kabeln är ansluten korrekt till transformatorn. Kontrollera om kabelskorna sitter fast ordentligt under skruvarna. 

En ”sidogren” av belysningen blinkar
Blinkar bara en viss ”sidogren” av belysningen beror det högst sannolikt på ett problem med kabelkopplingen (CC-2) som denna del är ansluten till huvudkabeln med. Lossa denna CC-2, rengör den och sätt tillbaka den på kabeln. För att se hur man gör, titta på den här filmen. Om det inte har önskat resultat, byt ut CC-2 mot en ny kabelkoppling. En CC-2 kan du köpa hos din in-lite-dealer.  
Behöver du råd eller är problemet inte löst? Ta då kontakt med din in-lite återförsäljare eller vår kundtjänst.
 

Min rostfria utomhuslampa har blivit rostig, vad ska jag göra?

Hur tåligt rostfritt stål än är, kan smuts, gödselmedel eller salter leda till rost. Med våra enkla underhållstips löser du detta problem.

Vad ska jag göra om en viss utomhuslampa inte lyser?

Kontrollera om belysningen är korrekt ansluten till lågspänningskabeln. Se sidan Installationstips, de monteringsråd som hör till respektive produkt och bruksanvisningen. Testa sedan Easy-Lock-kopplingen genom att byta ut den mot en Easy-Lock från en annan (fungerande) lampa. När det gäller armaturer med en glödlampa eller halogenlampa kan man också kontrollera ljuskällan genom att byta ut den. Fungerar det fortfarande inte? Ta då kontakt med din trädgårdsmästare eller återförsäljare. De kan leverera en ny Easy-Lock.

Vad ska jag göra om min trädgårdsbelysning inte tänds, oberoende av vilket program som står inställt på transformatorn?

Kontrollera om transformatorn har anslutits på rätt sätt. Se sidan Installationstips och bruksanvisningen. Om transformatorn är korrekt ansluten, kontrollera om strömmen har brutits (se den röda återställningsknappen på undersidan av transformatorn). Knappen ska vara intryckt. Om knappen inte är intryckt, har transformatorn antagligen överbelastats. Tryck in knappen för att återställa transformatorn. Lyckas du inte, ta kontakt med ett av våra försäljningsställen.

Vad ska jag göra om mina utomhuslampor inte tänds när det blir mörkt?

Kontrollera följande:

 1. Har ljussensorn monterats på rätt sätt? Titta på filmen Installera transformator & ljussensor.
 2. Är knappen på transformatorn inställd på program ”DUSK TO DAWN (D/D)” eller timer (antal timmar)?
 3. Störs ljussensorn kanske av konstgjort ljus? Det är lätt att kontrollera genom att täcka över ljussensorn med en mörk tygbit. Efter ett par sekunder ska belysningen tändas. Om belysningen tänds, flytta då ljussensorn så att den inte är inom räckhåll för det konstgjorda ljuset.
 4. Har kabeln till ljussensorn förlängts? Kontrollera att det har gjorts på rätt sätt. Titta på filmen om att förlänga ljussensorn.

Om belysningen inte släcks, trots att du har kontrollerat ovanstående punkter, då är antagligen ljussensorn trasig. Du kan köpa en separat ljussensor via återförsäljaren. Om återförsäljaren inte har den på lager, kan han/hon beställa den från oss.

Vad ska jag göra om mina utomhuslampor lyser längre än jag har ställt in på transformatorn?

Placera transformatorns ljussensor på en plats där den inte påverkas av konstljus, såsom gatubelysning eller billjus. Titta också på sidan Installationstips.

Var kan jag skaffa en ny Easy-Lock?

Easy-Locks kan du köpa via din återförsäljare.  Om delen du söker inte finns på lager, kan återförsäljaren beställa den från oss.

Vilka armaturer ska jag välja?

Vi kan mycket väl föreställa oss att du behöver lite hjälp när du ska välja trädgårdsbelysning. Med vår Product Advisor kan du se vilka armaturer som passar bäst och hur de ska monteras.