• Nederländsk kvalitetsdesign
  • Energisnålt & hållbart
  • Enkelt & flexibelt
  • 5 års garanti
Mer information

In-lite 12-voltssystemet

Enkelt & flexibelt

in-lite utomhusbelysning baseras på lågspänning (12 volt). Vår belysning kan du alltså installera, anpassa och utöka själv, säkert och enkelt. Lär känna de viktigaste delarna av vårt system.

Transformator
Transformatorn styr belysningen med hjälp av den ljuskänsliga sensorn och eventuellt en timer. Kontakten till transformatorn ansluts till elnätet.

Kabel
Från transformatorn rullas 12-voltskabeln ut och leds längs armaturerna. Kabeln kan sluta var som helst och behöver inte utgöra ett slutet system. På änden av kabeln fäster man täckpluggar.

Easy-Lock
Easy-Lock kopplar ihop armaturen med 12-voltskabeln. När kopplingen är klar kan man tända armaturerna. Läs mer om hur Easy-Lock fungerar här.

Armaturer & mini-connector
På varje armatur sitter en kabel med en mini-connector som du kan koppla ihop med Easy-Lock.

in-lite 12-voltssystem
in-lite transformator
in-lite 12-voltskabel
in-lite förlängningskabel

CC-2 kabelkoppling och förlängningskabel

Förutom de grundläggande delar som krävs för ett fungerande in-lite-system, har vi också några praktiska, extra, systemkomponenter. Med hjälp av kabelkopplingar kan man till exempel göra en eller flera delningar för att leda kabeln längs de olika armaturerna. Och om du vill ansluta lampan längre ifrån 12-voltskabeln, använd då en förlängningskabel. Förlängningskabeln placeras mellan armaturens och Easy-Locks mini-connector.

in-lite Easy-Lock

Så fungerar Easy-Lock och kabelkoppling CC-2

Att ansluta en Easy-Lock och CC-2 kabelkoppling görs i en handvändning. Med hjälp av en kabelklämma placeras kabeln i kabelkopplingen. Genom att vrida fast locket trycks kontakterna genom kabelns isoleringsmaterial. På så sätt uppstår en solid koppling. Tack vare ett speciellt gel skyddas kopplingen mot fukt och annan påverkan utifrån. Kabelmantelns konstruktion gör att den inte skadas. Det går alltså bra att flytta Easy-Lock och CC-2-kopplingen, och du kan när som helst ändra din belysningsplan.

in-lite installationstips

Installera själv? Titta på våra instruktionsfilmer!

Tänker du anlägga in-lite-belysningen själv? Titta då på vår sida med praktiska installationstips och instruktionsfilmer. Då är du väl förberedd och blir resultatet av ditt arbete ett professionellt anlagt system.

Till installationstips